12. oktober 2018

Angst

Angst er en normal og nødvendig reaksjon på situasjoner som oppleves som truende eller farlige. Ved endringer i livet er det også normalt å kjenne uro, spenning og angst. Angst er engstelse for noe som kanskje kan skje. Når denne engstelsen hemmer livet ditt og ødelegger tilværelsen for deg og dine nærmeste, tilsier dette at du trenger profesjonell hjelp.Ta kontakt med oss dersom du opplever at engstelsen styrer din hverdag.

Sykelig angst opptrer når det ikke er noen reell fare, eller når reaksjonen ikke står i forhold til den aktuelle trussel. En kan også oppleve å få en sykelig form for angst hvis man tidligere har opplevd en reelt truende situasjon, og at angsten fortsetter selv om faren er over. I løpet av livet er det sannsynlig at hvert fjerde menneske får en eller annen form for angstlidelse. Angst spenner fra litt kribling i magen til lammende panikk.

Hvordan vet man så om man lider av en angstlidelse?

Mange vil oppleve perioder i livet der man føler seg unormalt stresset eller engstelig – uten at vi nødvendigvis tenker at det dreier seg om angst. Men det finnes noen holdepunkter å se etter om du lurer på om du har en angstlidelse. Det er en økt sannsynlighet for at du lider av en angstlidelse dersom du:

  • Opplever at angsten forstyrrer din funksjon i hverdagen og gjør det vanskelig å klare jobb, skole eller fritid.
  • Bekymrer deg overdrevent mye, er konstant anspent i kroppen og føler at du hele tiden er på «kanten av stupet
  • Stadig føler at noe alvorlig eller forferdelig kommer til å skje uten at det er noe spesiell grunn for det.
  • Må utføre spesielle handlinger eller ritualer for å hindre at noe katastrofalt skal skje.
  • Unngår mange situasjoner eller steder i hverdagen fordi de gjør deg veldig engstelig
  • Gjentatte ganger opplever plutselig inntreffende anfall av angst eller panikk.

Ta kontakt med oss dersom du opplever at engstelsen styrer din hverdag.