14. oktober 2018

Usunn selvfølelse

Selvfølelse handler i bunn og grunn om å ha en opplevelse av å være verdt noe som menneske. En sunn selvfølelse er en fornemmelse av å være verdt noe i vårt personlige, sosiale og profesjonelle liv. Dersom selvfølelsen vår har fått en knekk føler vi oss lett mislykket og utilstrekkelig. Mange kan ytre sett leve liv som blir sett på vellykket, men som allikevel innerst inne føler de er mindre begavet, intelligente eller suksessrike. Ofte kan en usunn selvfølelse få oss til å oppleve en følelse av skam, og vi kan få vansker med å slippe andre personer inn på oss. En usunn selvfølelse kan også gjøre oss mer sårbare for andre psykiske vansker som depresjon og angst.

Usunn selvfølelse kan også gjøre seg gjeldende i livet vårt forøvrig. For eksempel kan vi komme inn i mønster der vi i skole og jobbsammenheng yter mindre enn vi faktisk kan, unngår utfordringer, kompenserer ved å være svært perfeksjonistiske og jobber overdrevent hardt av redsel for å mislykkes. I personlige relasjoner kan usunn selvfølelse gjøre oss sårbare for kritikk, ekstremt opptatt av å gjøre andre fornøyde eller at vi rett og slett unngår intimitet og kontakt. På fritiden kan vi unngå aktiviteter der det er risiko for å bli bedømt eller vi innvilger oss selv ikke belønninger og små påskjønnelser fordi vi føler at vi ikke fortjener å slappe av eller ha det hyggelig. En usunn selvfølelse er ikke medfødt. Den kommer som regel av erfaringer vi har gjort i familien og blant jevnaldrende, følelsen av å ikke ha lykkes i det vi har prøvd oss på og av kriser i livet. Ensomhet, avvisning og mobbing er hyppige årsaker til en usunn selvfølelse.