14. oktober 2018

Foreldrerollen

Det å være forelder kan være både til glede og bekymring. Barnas velferd avhenger så mye av foreldrenes utøvelse av foreldrerollen. Det knyttes mange forventninger til nettopp denne rollen – fra samfunn og offentlig ordskifte, fra betydningsfulle personer i ens nettverk, eller fra en selv. I gitte situasjoner i livet vil man kunne føle at man ikke strekker til, at man ikke klarer å leve opp til barnas behov, eller forventninger knyttet til dette. Hva kan man gjøre dersom man føler relasjonen til ens barn ikke er som man ønsker?  

Familier er i dag konstruert på så mange måter – og kan gi utfordringer på forskjellig vis. Hvordan opptrer man for eksempel som ”bonusforelder” der man lever i parforhold med en partner med egne barn? Hvilken hverdag venter aleneforeldre? Hva med homoseksuelle foreldre? Hvilke særlige utfordringer kan man møte som adoptivforeldre? Eller fosterforeldre? Så mange slags foreldre, og så mange måter å være foreldre på.

Barn i ulik aldre trenger ulik utøvelse av foreldreskapet. Hvordan kan man som foreldre bidra til at barnet møter verden best mulig rustet og klar på de ulike utviklingstrinn og arenaer i livet?

Å være foreldre for barn med særlige behov gir særlige utfordringer for foreldreskapet. Barn som trenger mye av foreldrenes tid, engasjement og tilrettelegging.  Det kan dreie seg om kjente diagnoser og funksjonshemminger, eller mer diffuse livsutfordringer.

Av alle typer relasjoner kan den mellom foreldre og barn sies å være en av de viktigste. Ikke uten grunn søker mange voksne  terapi for å bearbeide sitt forhold til sine egne foreldre. Det er en relasjon med stor betydning for ens egen identitet.