14. oktober 2018

Sex

Det er vanlig å oppleve seksuelle problemer periodevis i livet, men hvis problemer får en slik omfang eller varer så lenge at det går utover din daglige fungering eller ditt parforhold kan en samtale med en fagperson være nyttig.  Hos Askele familieterapeuter kan du snakke om temaer knyttet til seksualitet, enten du er i parforholdet eller singel.

Seksuelle problemer påvirker parforholdet.  Økte konflikter eller taushet, vegring for nærhet og tvil og følelse av seksuelle nederlag er konsekvenser som mange par opplever. Andre igjen kan ha et så problemfylt forhold til sin seksualitet at de unngår nærhet og våger eller ønsker ikke å gå inn i seksuelle forhold. For å få et best mulig forhold til egen seksualitet er det ofte en styrke å bli kjent med sitt eget tenningsmønster. Samtaleterapi kan være nyttig del av en prosess å bli bevisst på din egen seksualitet eller for å få til mer intimitet og seksuell nærhet i ditt parforhold.