14. oktober 2018

Konflikter og uenigheter

Mennesker skaper konflikter og konflikter skaper mennesker. Konflikter er uoverensstemmelser som innebærer spenninger i og mellom mennesker. Konflikter i seg selv er ikke destruktive eller konstruktive –det er hva vi gjør med konflikter som kan gi slike resultat. Fasiten i konflikthåndtering er ikke skrevet, men mange opplever det nyttig å bruke en fagperson i slike prosesser.

Konflikter som ikke håndteres fornuftig kan gi store konsekvenser for de som er involvert. Destruktive konflikter svekker samarbeid, skaper mistrivsel, ineffektivitet og psykiske skader. På det andre side kan konflikter som håndteres konstruktivt skape engasjement og motivasjon, få problem fram i dagen, bedre beslutninger og gi større åpenhet. Menneskelig samspill er kanskje mer utsatte for konflikter nå enn før. I vårt samfunn er det mindre autoriteter, hierarki og rammer, samtidig som vi har mer forventninger for teamarbeid og samarbeid.

Konflikthåndtering forutsetter at vi forstår hva konflikter er og hvordan de oppstår.

Det vanlige ved konflikter er:

  • Atferd blir er negativt vurdert av en part
  • Den må ha en viss frekvens
  • Den må være viktig nok til å skape negative følelser som blir husket
  • Atferden må oppleves som klart avvikende fra hvordan partene forventer at relasjonen mellom dem skal være

Konflikter kan oppstå når folk er uenige fordi de ikke har samme viten og informasjon, folk er uenige fordi de har forskjellige interesser eller folk er uenige fordi de ikke har de samme verdiene. Konflikter vedvarer og ofte det som utløste konflikten trenger ikke være det som holder den vedlike. Konflikt skaper konflikt og små årsaker kan gi store virkninger. Løsning ligger i fremtiden og jakten på årsaken lykkes sjelden

Ved konflikthåndtering er det ofte uviktig å finne ut hvem som har rett eller feil. Konfliktløsning er ikke en rettsak. For å finne varige løsninger er det ofte viktigst å snakke sammen. Konflikter løses sjelden ved at man tier om dem. Konflikter oppstår i relasjoner mellom mennesker, og derfor er følelser også viktige i konflikthåndtering. Her og nå er viktigere enn der og da.