14. oktober 2018

Sjalusi

Hvor går grensen for sunn og usunn sjalusi? De fleste opplever sjalusi på en eller annen måte i løpet av livet.Hvordan man takler dette er individuelt. For noen blir sjalusi et problem i forholdet som blir vanskelig å leve med for begge parter.   

Den som er sjalu lider under det, og den som er utsatt for sjalusiens mange konsekvenser lider. Det er også en skambelagt følelse, som man ikke lett innrømmer hverken for seg selv eller andre. Årsaker til sjalusi kan være lavt selvbilde, tidligere opplevelser av å bli bedratt, rusrelatert, ulike kulturer i forhold til sosiale relasjoner til det motsatte kjønn, partnerens fortid eller knyttet til ulike behov for seksualitet. Det er vondt å være den parten som hele tiden blir kontrollert og som føler seg mistenkeliggjort og mistrodd, og det er vondt å være den som er redd for å bli valgt vekk eller bedratt. For mange skaper dette så store konflikter at parforholdet  etter hvert blir så vanskelig at det blir alvorlig truet.