14. oktober 2018

Førstegangsforeldre

Å bli førstegangsforeldre kan skape behov for store omstillinger ogutfordringer i hverdagen. Man har ulike syn på foreldrerollen med seg fra sin egen familie, som skal samkjøres i den nye familien. I tillegg kreves det at man skal både være kjærester og samarbeidspartnere. Vi kan hjelpe med å skape refleksjoner slik at man på en best mulig måte takler den nye livssituasjonen.