14. oktober 2018

Relasjonelle vansker

Noen mennesker virker å få til gode relasjoner, mens andre opplever at både intime, nære relasjoner og andre sosiale forbindelser er krevende. Oppveksten vår og erfaringer vi skaffer underveis i livet har en stor betydning hvordan vi har det i våre relasjoner i dag.

Samtaleterapi kan være en nyttig redskap, hvis du opplever vansker i det relasjonelle landskapet.  

Det er viktig for de fleste av oss å kunne inngå i betydningsfulle og fortrolige relasjoner til andre mennesker. Vi utvikler oss som mennesker i relasjoner til andre. Noen mennesker mangler erfaring med intime og nære relasjoner på grunn av traumer eller vanskelige forhold gjennom oppveksten. Dette kan skape dype sår som påvirker også i voksenlivet. For noen av oss kan de nære relasjonene være de enkleste, mens andre sosiale arenaer krevende. Andre igjen kan ha et stort nettverk, men likevel føle seg ensom. Noen strever med å sette grenser for andre, men andre igjen kan synes at det å bli kjent med nye mennesker er vanskelig.

Samtaleterapi kan være et godt redskap når relasjonene føles utfordrende.