16. oktober 2018

Terapeuter

Sari Lindeman

Sari Lindeman er klinisk sosionom og har master i familieterapi og systemisk praksis fra Diakonhjemmet Høgskole samt videreutdanning i veiledning fra Høgskolen i Bergen og etterutdannelse i narrativ terapi, mentaliseringsbasert terapi og Gottman parterapimetode.

Sari er i gang med doktorgrad i familieterapi. I tillegg har Sari kultur-, litteratur- og dramastudier fra Universitetet i Åbo. Hun er godkjent veileder av FO og videreutdanning i familieterapi ved Diakonhjemmets Høgskole og Høgskolen i Bergen. Sari har bred klinisk erfaring fra arbeid med enkeltpersoner, par, familier og grupper de siste femten år.

Sari har faglig ansvar for videreutdannelsene i systemisk familieterapi og nettverksarbeid samt Gottman parterapimetode ved Høgskolen i Bergen. Hun har i tillegg ti års arbeidserfaring som journalist. Sari har mange oppdrag som faglig veileder både for yrkesgrupper og studenter. Hun har videre erfaring fra samtalegrupper, undervisning, konflikthåndtering og har arrangert arbeidsseminarer for personalgrupper. Hun har også erfaring i forhold til rusmiddelavhengighet og rusrelaterte problemer samt arbeid med pårørende.

Kontakt Sari på:

E-post: sari@askele.no

Siv Sæveraas (Er i permisjon)

Siv Sæveraas er utdannet familieterapeut ved Høgskolen på Vestlandet (HVL), og har masterutdanning i Familieterapi og systemisk praksis ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo.

Siv har også videreutdanning i Gottman parterapimetode fra Høgskulen på Vestlandet og fra Gottman-instituttet i Seattle, USA. Hun er en av få norske terapeuter som er tatt opp på sertifiseringsstudiet ved Gottman-instituttet. Siv har bred klinisk erfaring fra arbeid med enkeltpersoner, par og familier. Hun driver også et prosjekt med narrativ terapi for ungdom og familier i slummen i Nairobi, Kenya.

Siv har jobbet med mennesker i over 30 år, blant annet som journalist i Bergens Tidende og portrettskribent for nasjonale medier. Hun har skrevet flere lokalhistoriske bøker, og har erfaring som lærer, veileder og sensor. Hun er verge for flere enslige mindreårige flyktninger, og er også kursleder i Bufferkurs for par.

ENG: Siv Sæveraas offers therapy in English for individuals, couples and families.

Kontakt Siv på:

E-post: siv@askele.no
telefon: 951 85 350

Unni Nesbø (Er i permisjon)

Unni Nesbø er utdannet sosionom og familieterapeut ved Høgskolen på Vestlandet. Hun har videreutdanning i Gottman Parterapimetode, og har stor glede og engasjement i arbeid med par. Hun er sertifisert COS-p-veileder (Circle of Security) – et veiledningsprogram med fokus på tilknytning mellom barn og deres omsorgspersoner.

Unni har mangeårig arbeidserfaring i barneverntjenester som konsulent og rådgiver. Her inngår terapeutisk arbeid til foreldre og barn knyttet til relasjoner og samspill. Samlivsbrudd og utfordringer i bonusfamilier er et område Unni har god kompetanse på.  

I dag arbeider Unni med mennesker som er i rehabilitering etter avhengighetsproblematikk og psykiske utfordringer. Hun er også gruppeveileder for pårørende som står nær mennesker i rusavhengighet.

Kontakt Unni på:

E-post: unni@askele.no
telefon: 938 41 908

Øyvind Kalsås

Øyvind Kalsås er utdannet klinisk sosionom, har master i familieterapi og er FO-godkjent spesialist i familieterapi. Han er i tillegg FO-godkjent veileder og har utdanning i Gottman parterapi. 

Han har lang klinisk erfaring innenfor veiledning og terapi, og særlig arbeid med individer, par og familier hvor rusmiddelproblemer er involvert. Øyvind har også vært ansatt og undervist ved Videreutdanning i Familieterapi ved Høgskolen på Vestlandet i mange år. 

Kontakt Øyvind på:

E-post: oyvindk@askele.no

Tove B. Pedersen

Tove B Pedersen er klinisk barnevernspedagog og er utdannet familieterapeut. Hun har videreutdanning i veiledning ved Høyskolen i Bergen og er godkjent veileder av FO.

Tove har lang erfaring knyttet til familier som står i krevende livssituasjoner og er opptatt av hvordan ulike belastninger påvirker og forstyrrer dynamikken i familien. I forhold til arbeid med par er Tove opptatt av kommunikasjon og hvordan økt forståelse av den andre kan bidra til å bedre forholdet.

Tove har erfaring fra rusfeltet hvor hennes fokus har vært rettet mot de pårørende og utfordringene familiene står i. Videre har hun også miljøterapeutisk erfaring med ungdom og med veiledning av foreldre.

Tove har også videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge fra Høyskolen i Bergen, og Kognitiv terapi gjennom Norsk forening for Kognitiv terapi og er sertifisert COS – P veileder (Circel og Security)  Et veildeingsprogram med fokus på tilknytning mellom barn og omsorgspersoner.

Kontakt Tove på:

Epost: tove@askele.no   

Telefon: 97654810

Jannicke Eide

Jannicke Eide er utdannet familieterapeut ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo. Hun har en bachelor i Vernepleie ved Høgskolen i Bergen samt videreutdanning i Miljøterapi ved Høgskolen i Sogn og Fjordane.

Jannicke har bred erfaring fra klinisk arbeid med enkeltpersoner, par og familier. Hun har lang erfaring fra arbeid i spesialisthelsetjenesten innen psykiatri og rus. Hun har også erfaring fra arbeid med psykisk utviklingshemmede i kommunen. Hun er godkjent klinisk vernepleier og veileder av både FO og Fagforbundet. Ved siden av jobben som familieterapeut tar hun for tiden Master i familieterapi og systemisk praksis ved VID i Oslo.

Kontakt jannicke på:

E-postpost: jannickeeide@askele.no