16. oktober 2018

Terapeuter

Sari Lindeman

Sari Lindeman er klinisk sosionom og har master i familieterapi og systemisk praksis fra Diakonhjemmet Høgskole samt videreutdanning i veiledning fra Høgskolen i Bergen og etterutdannelse i narrativ terapi, mentaliseringsbasert terapi og Gottman parterapimetode. Sari er i gang med doktorgrad i familieterapi. I tillegg har Sari kultur-, litteratur- og dramastudier fra Universitetet i Åbo. Hun er godkjent veileder av FO og videreutdanning i familieterapi ved Diakonhjemmets Høgskole og Høgskolen i Bergen. Sari har bred klinisk erfaring fra arbeid med enkeltpersoner, par, familier og grupper de siste femten år. Sari har faglig ansvar for videreutdannelsene i systemisk familieterapi og nettverksarbeid samt Gottman parterapimetode ved Høgskolen i Bergen. Hun har i tillegg ti års arbeidserfaring som journalist. Sari har mange oppdrag som faglig veileder både for yrkesgrupper og studenter. Hun har videre erfaring fra samtalegrupper, undervisning, konflikthåndtering og har arrangert arbeidsseminarer for personalgrupper. Hun har også erfaring i forhold til rusmiddelavhengighet og rusrelaterte problemer samt arbeid med pårørende.

Kontakt Sari på epost: sari (a) askele.no

Siv Sæveraas

Siv Sæveraas er utdannet familieterapeut ved Høgskolen på Vestlandet (HVL), og har masterutdanning i Familieterapi og systemisk praksis ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo. Siv har også videreutdanning i Gottman parterapimetode fra Høgskulen på Vestlandet og fra Gottman-instituttet i Seattle, USA. Hun er en av få norske terapeuter som er tatt opp på sertifiseringsstudiet ved Gottman-instituttet. Siv har bred klinisk erfaring fra arbeid med enkeltpersoner, par og familier. Hun driver også et prosjekt med narrativ terapi for ungdom og familier i slummen i Nairobi, Kenya. Siv har jobbet med mennesker i over 30 år, blant annet som journalist i Bergens Tidende og portrettskribent for nasjonale medier. Hun har skrevet flere lokalhistoriske bøker, og har erfaring som lærer, veileder og sensor. Hun er verge for flere enslige mindreårige flyktninger, og er også kursleder i Bufferkurs for par.


Siv Sæveraas offers therapy in English for individuals, couples and families.

Kontakt Siv på:

epost: siv (a) askele.no
telefon: 951 85 350

 

Unni Nesbø

Unni Nesbø er utdannet sosionom og familieterapeut ved Høgskolen på Vestlandet. Hun har videreutdanning i Gottman Parterapimetode, og har stor glede og engasjement i arbeid med par.

Unni har mangeårig arbeidserfaring i barneverntjenester som konsulent og rådgiver. Her inngår terapeutisk arbeid til foreldre og barn knyttet til relasjoner og samspill. Unni har spesiell kunnskap og engasjement for å fremme et godt foreldresamarbeid om barn etter samlivsbrudd, og for utfordringer i bonusfamilier. Hun er sertifisert COS-p terapeut, (Circle of Security) – et veiledningsprogram med fokus på tilknytning mellom barn og omsorgspersoner.

De siste årene har Unni arbeidet i rusomsorgen med mennesker i rehabilitering etter rusavhengighet. Hun har også arbeidet i bofelleskap for mennesker med psykisk utviklingshemming. Hun har hatt engasjement som veileder i en pårørendegruppe for som står nær mennesker i avhengighet.

Kontakt Unni på:

epost: unni (a) askele.no

telefon: 938 41 908

 

 

Jannicke Eide (Er i permisjon)

Jannicke Eide er utdannet familieterapeut ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo. Hun har en bachelor i Vernepleie ved Høgskolen i Bergen samt videreutdanning i Miljøterapi ved Høgskolen i Sogn og Fjordane. Jannicke har bred erfaring fra klinisk arbeid med enkeltpersoner, par og familier. Hun har lang erfaring fra arbeid i spesialisthelsetjenesten innen psykiatri og rus. Hun har også erfaring fra arbeid med psykisk utviklingshemmede i kommunen. Hun er godkjent klinisk vernepleier og veileder av både FO og Fagforbundet. Ved siden av jobben som familieterapeut tar hun for tiden Master i familieterapi og systemisk praksis ved VID i Oslo.

Kontakt jannicke på epost: jannickeeide (a) askele.no

Christel Linde

Christel Linde er utdannet familieterapeut ved Høgskole i Bergen. Hun har en bachelor i Vernepleie ved Høgskolen i Harstad.


Christel har lang erfaring fra arbeid i demensomsorgen, spesielt med yngre demente og deres pårørende. I dette arbeid har hun særlig vært opptatt av hvordan relasjoner kan påvirkes og endres når man opplever en krise i familien. Hun har også erfaring fra arbeid i skole, hvor barn med spesielle behov har vært primær arbeidet. I dag jobber hun med koordinering og veiledning for foreldre og barn i kommunal sektor.

Christel er sertifisert COS P veileder. Dette er et foreldreveiledningskurs som skal gi foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre.

Som terapeut er Christel særlig opptatt av å endre samspillsmønstre som påvirker nære relasjoner i familien. Forebyggende arbeid med barn og unge er viktig for å unngå utvikling av ulike psykiske vansker senere i livet.

Åse Ynnesdal-Jetmundsen

Åse Ynnesdal-Jetmundsen er utdannet familieterapeut ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er sosionom med bachelorgrad i sosialt arbeid med videreutdanning i veiledningspedagogikk.

Åse har lang erfaring fra Sosialtjenesten i Nav. Der har hun et særlig engasjement for mennesker i utfordrende og sårbare situasjoner, og feltet rus – psykiatri. Hun er grunnleggende opptatt av relasjoner, spesielt når det kommer til hvordan verktøy kan utvikles og bevisstgjøres for å øke forståelsen av seg selv, og andre.

Åse har fokus på samtalen, på hvordan ulike samhandlingsmønstre oppstår og blir påvirket av individuelle og historiske avtrykk.

Hun har tilleggserfaring fra kommunen sitt kriseteam og arbeid med pårørende.

I dag arbeider hun som avdelingsleder, og er veileder for kollegagrupper, individuelle saksbehandlere og gruppeveiledere.