16. oktober 2018

Terapeuter

Sari Lindeman

Sari Lindeman er klinisk sosionom og har master i familieterapi og systemisk praksis fra Diakonhjemmet Høgskole samt videreutdanning i veiledning fra Høgskolen i Bergen og etterutdannelse i narrativ terapi, mentaliseringsbasert terapi og Gottman parterapimetode. Sari er i gang med doktorgrad i familieterapi. I tillegg har Sari kultur-, litteratur- og dramastudier fra Universitetet i Åbo. Hun er godkjent veileder av FO og videreutdanning i familieterapi ved Diakonhjemmets Høgskole og Høgskolen i Bergen. Sari har bred klinisk erfaring fra arbeid med enkeltpersoner, par, familier og grupper de siste femten år. Sari har faglig ansvar for videreutdannelsene i systemisk familieterapi og nettverksarbeid samt Gottman parterapimetode ved Høgskolen i Bergen. Hun har i tillegg ti års arbeidserfaring som journalist. Sari har mange oppdrag som faglig veileder både for yrkesgrupper og studenter. Hun har videre erfaring fra samtalegrupper, undervisning, konflikthåndtering og har arrangert arbeidsseminarer for personalgrupper. Hun har også erfaring i forhold til rusmiddelavhengighet og rusrelaterte problemer samt arbeid med pårørende.

 

Kontakt Sari på epost: sari (a) askele.no

Siv Sæveraas

Siv Sæveraas er utdannet familieterapeut ved Høgskolen på Vestlandet (HVL), og er i ferd med å avslutte masterutdanning i Familieterapi og systemisk praksis ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo. Siv har også videreutdanning i Gottman parterapimetode fra Høgskulen på Vestlandet og fra Gottman-instituttet i Seattle, USA. Hun er en av få norske terapeuter som er tatt opp på sertifiseringsstudiet ved Gottman-instituttet. Siv har bred klinisk erfaring fra arbeid med enkeltpersoner, par og familier. Hun driver også et prosjekt med narrativ terapi for ungdom og familier i slummen i Nairobi, Kenya. Siv har jobbet med mennesker i over 30 år, blant annet som journalist i Bergens Tidende og portrettskribent for nasjonale medier. Hun har skrevet flere lokalhistoriske bøker, og har erfaring som lærer, veileder og sensor. Hun er verge for flere enslige mindreårige flyktninger, og er også kursleder i Bufferkurs for par.

Kontakt Siv på epost: siv (a) askele.no

Unni Nesbø

Unni Nesbø er utdannet sosionom ved Høgskolen i Bergen i år 2000. Hun har tatt videreutdanning i barnevern og etnisitet, Høyskolen i Oslo 2004, Faglig veiledning VID, Oslo 2009, Systemisk Familieterapi på Høgskolen i Bergen fra 2017, og deltar på studier i Gottman Metode på Høgskolen i Bergen fra 2018. Unni har mangeårig arbeidserfaring i barneverntjenester som konsulent og rådgiver. Her inngår terapeutisk arbeid til familier og foreldre knyttet til foreldrerollen. Unni har spesiell kunnskap og engasjement for å fremme et godt foreldresamarbeid om barn etter samlivsbrudd, og for utfordringer i bonusfamilier. Hun er sertifisert COS-p terapeut, (Circle of Security) – et veiledningsprogram med fokus på tilknytning mellom barn og omsorgspersoner. De siste årene har Unni arbeidet som miljøterapeut i rusomsorgen på kommunalt nivå med mennesker som er i rehabilitering etter rusavhengighet. Hun har også arbeidet i bofelleskap for mennesker med psykisk utviklingshemming og i sosialtjenester. Hun er veileder sammen med Hilde Bergesen i en gruppe for pårørende til mennesker som strever med rus.

Kontakt Unni på epost: unni (a) askele.no

Petter Myhrer-Næss

Petter Myhrer-Næss er utdannet Vernepleier (2004) med videreutdanning i familieterapi ved Høyskolen på Vestlandet (2018).

Han har over 25 års erfaring fra arbeid med barn, ungdom og voksne med ulike hjelpebehov. Særlig har han arbeidet med problemstillinger rundt kommunikasjon og utfordrende atferd.

De siste årene har Petter arbeidet med barn med spesielle behov, og de utfordringene dette bringer med seg på de ulike arenaene disse barna oppholder seg, det være seg i hjemmet, barnehage, skole eller bofellesskap. Han har hatt egen praksis der han har veiledet ansatte og familier.

Petter har også erfaring som leder og fagkonsulent, og han har forelest ved ulike utdanningsinstitusjoner og holdt ulike kurs både i inn og utland.

Han har fokus på det relasjonelle i samspillet når han veileder.
Petter er en av redaktørene i fagboken som heter Samværets Praksis; et bidrag til en relasjonell tilnærming i miljøarbeid ( 2018).

Kontakt Petter på epost: petter (a) askele.no

Jannicke Eide

Jannicke Eide er utdannet familieterapeut ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo. Hun har en bachelor i Vernepleie ved Høgskolen i Bergen samt videreutdanning i Miljøterapi ved Høgskolen i Sogn og Fjordane. Jannicke har bred erfaring fra klinisk arbeid med enkeltpersoner, par og familier. Hun har lang erfaring fra arbeid i spesialisthelsetjenesten innen psykiatri og rus. Hun har også erfaring fra arbeid med psykisk utviklingshemmede i kommunen. Hun er godkjent klinisk vernepleier og veileder av både FO og Fagforbundet. Ved siden av jobben som familieterapeut tar hun for tiden Master i familieterapi og systemisk praksis ved VID i Oslo.

Kontakt jannicke på epost: jannickeeide (a) askele.no