14. oktober 2018

Depresjon

Å føle seg nedstemt og trist i perioder er en normal del av livet og noe alle opplever. Men for ganske mange kan en følelse av tomhet og fortvilelse ikke gi slipp på lang tid. Mangel på energi og glede, følelser av verdiløshet og tomhet og manglende interesse for aktiviteter kan være tegn på at du strever med depresjon. Hverdagens små og store aktiviteter kan kjennes som et ork. Aktiviteter du tidligere har satt pris på gir ikke lenger samme glede. Du orker ikke å være sosial med venner. Du bekymrer deg kanskje for fremtiden og tankene dine fanges i negative spiraler. Kjenner du deg igjen i denne beskrivelsen og ønsker hjelp?

Depresjon er en tilstand der hovedsymptomene er redusert stemningsleie, nedsatt lyst og interesse og økt trettbarhet. Personer som er klinisk deprimert beskriver at de i perioder opplever det som å falle ned i et sort hull, der de ikke nødvendigvis alltid kjenner så mye på tristheten, men snarere en opplevelse av energiløshet, apati og tomhet. Andre symptomer på depresjon kan være overdreven skyldfølelse eller dårlig samvittighet, nedsatt appetitt, søvnforstyrrelser, mindreverdighetstanker og konsentrasjons- og hukommelsesvansker. Minst 25% av alle kvinner og 15% av alle menn får i løpet av livet en depresjon som trenger behandling. Risikoen for å utvikle depresjon er påvirket av om man har vært utsatt for belastninger av psykologisk eller sosial karakter. Behandling av depresjon innebærer behandling av det aktuelle sykdomsbildet og forebygging av kommende depresjoner. De fleste depresjoner har et svingende forløp, nye episoder kan plutselig inntreffe etter lange perioder uten symptomer.