14. oktober 2018

Kommunikasjonsvansker

Å kommunisere betyr på latinsk «å gjøre felles». Kommunikasjon lærer man i samspill med andre. Det handler om å dele sin opplevelser av behov, følelser og meninger. Samt at man skal forstå og tolke sin partners behov og forventinger. Kommunikasjonsvansker kan derfor betraktes som noe man har sammen med andre og må løses med andre. Mange par opplever at en familieterapeut kan hjelpe med å endre kommunikasjonen slik at den fremmer godt samarbeid og ivaretakelse i forholdet.  

Kommunikasjonsvansker kan skape dårlig samarbeidsforhold, forståelse og ivaretakelse av partneren i et forhold. Det oppstår lett misforståelse og oppgitthet over ikke å bli tolket og forstått på en god måte. Dette kan igjen skape store konflikter og man kan låse seg i et dårlig kommunikasjonsmønster.