12. oktober 2018

Par / Familie

Par
Askele tilbyr parsamtaler i situasjoner hvor forholdet mellom partene oppleves som vanskelig å håndtere. Parterapi kan være en måte å få hjelp til å snakke sammen på en ny måte. Gjennom parterapi kan parforholdet få hjelp til å finne nye løsninger på gamle problemer. Noen velger også å investere i parsamtaler for å sikre seg en ivaretakelse av det gode samlivet.

Flere av våre terapeuter har videreutdanning i Gottman parterapimetode fra Høgskolen på Vestlandet, og har fullført Level 1, 2 og 3 Clinical Training Gottman Method Couples Therapy i regi av The Gottman Institute i Seattle, USA.

Om Gottman parterapimetode:
Gottman parterapimetode er utarbeidet av de amerikanske psykologene John og Julie Gottman. Metoden er fundamentert i 40 års forskning på flere tusen par. Fokus for forskningen har vært å se etter suksessfaktorene hos par som har det godt sammen og lever i stabile parforhold over tid.
Basert på forskningen har Gottman-paret utviklet «Det solide samlivshuset». Huset er inndelt i ni ulike grunnpilarer som de mener representerer viktige sider av et solid og godt samliv. Til terapien har de utviklet en hel rekke øvelser som svarer til de ulike nivåene i Det solide samlivshuset.
Gottman parterapimetode har fokus på følelser. Målet med terapien å hjelpe par til å kommunisere bedre. Ikke bare under konflikt, men også for å oppnå dypere vennskap, intimitet og nærhet. Ved å fjerne barrierene som fører til gjentakende konfliktsituasjoner og avstand i parforholdet, åpnes det opp for gjensidig forståelse, empati og respekt.

Metoden er benyttet over store deler av verden, og har de siste årene blitt stadig mer populær i Norge. John og Julie Gottman har skrevet en rekke bøker, og flere av dem er oversatt til norsk.

Søsken

Askele tilbyr samtaleterapi for søsken i alle aldre. Relasjoner til søsken preger og former oss mennesker. Harmoniske og gode søskenrelasjoner er en berikelse, men det er ikke alltid at det blir slik. De fleste søsken krangler, men noen ganger oppstår det sjalusi, konflikter og slåssing. Disse utfordringene kan også prege relasjoner mellom voksne søsken, og for eksempel arveoppgjør kan utløse diskusjoner som utvikler seg til konflikter. Noen vokser opp som søsken til barn som har spesielle behov. Mange foreldre til kronisk syke barn vet ikke hvordan de skal få hverdagen til å gå rundt og uroer seg for søsknene til den som er syk.

Familier

Å leve sammen i en familie kan by på mange utfordringer. Askele Familieterapeuter tilbyr samtaler med fokus på kommunikasjon og samhandling i familien. Familien er et system av flere individer som påvirker hverandre. Når ett eller flere familiemedlemmer ikke trives påvirker det hele familien. I familieterapi kan familien få hjelp til å sortere tanker, snakke sammen og bli bedre rustet til å møte utfordringer.

Noen ganger oppleves forhold innad i familien som så vanskelig at man ikke finner en farbar vei videre. Det er situasjoner hvor flere av familiemedlemmene opplever samhandling som så vanskelig og utfordrende, at det går utover familiemedlemmenes overskudd, selvfølelse og helse. Andre ganger kan familier komme i uforutsette og vanskelige situasjoner som de ikke er forberedt på å håndtere. Familieterapi kan være en måte å komme seg videre fra en slik situasjon.

Aktuelle temaer kan være:

 • Konfliktløsning
 • Bedring av kommunikasjon
 • Foreldre, barn og ungdom som strever med samspillet i familien
 • Utfordringer med dine, mine og våre barn
 • Samarbeid etter samlivsbrudd
 • Barnet har en diagnose eller spesielle behov
 • Fysisk/ psykisk sykdom i nær familie
 • Atferdsvansker
 • Familier i endring

Pårørende

Det kan være utfordrende å være pårørende av krevende familiemedlemmer. Ikke alltid er det så lett å få snakket med noen om disse tingene.  Flere av våre medarbeidere har erfaring med pårørendearbeid i gruppe og individuelt.

Hjelp til pårørende av mennesker som har

 • psykiske utfordringer
 • rusrelaterte utfordringer
 • kroniske plager
 • funksjonsnedsettelser

Fosterforeldre

Askele tilbyr veiledning for fosterhjem.

Besteforeldre

Askele tilbyr terapi og avklarende samtaler hvis dere har utfordringer i relasjonene til barnebarnet eller med foreldrene til barnet. Andre ganger kan besteforeldrene være bekymret for barnebarnet sitt, og trenger å snakke med utenforstående. Mange besteforeldre gleder seg til samværet med barnebarn, men det er ikke alltid at grensesetting eller annet samspill går av seg selv. Samtale med familieterapeut kan være en måte å komme seg videre fra en slik situasjon