12. oktober 2018

Ofte stilte spørsmål

Hva er parterapi?
Parterapi gir deg mulighet til å forstå mer av den dynamikken og de mønster som oppstår når mennesker er i relasjon med hverandre over tid. Parterapi gir deg mulighet til å forstå din partner bedre og gir dere alternative strategier for hvordan dere kan prate sammen. Temaene er mange og forskjellige. Ofte er nettopp det å få snakket sammen med en tredjepart tilstede det som er nødvendig for å komme videre.

Når trenger en parterapi?
Mange par tenker først på parterapi når skuffelsene og konfliktene har blitt fastlåste. Ordet samlivsbrudd eller skilsmisse blir stadig oftere kastet frem, og tillitten til at vi er der for hverandre når det gjelder, blir stadig mindre. Opptrapping av konflikter, nedvurderinger og negative fortolkninger av hverandres handlinger kan igjen føre til at det fastlåste mønsteret blir enda mer tydelig.Dersom en først velger terapi når forholdet er tynnslitt, må det først ordnes opp i tidligere konflikter og fastlåste mønstre. Det beste tidspunktet å starte parterapi på, er selvfølgelig på et langt tidligere tidspunkt. Før posisjonene er fastlåste og før det har gått prestisje i å vinne diskusjoner og krangler.

Hjelper terapi?
Ja, terapi hjelper mange. Den hjelper særlig de som kommer med vilje og ønske om hjelp. Vår erfaring er at det ofte ikke skal så mye til før livet/samlivet kan oppleves bedre. Noen er skeptiske, men gir det en sjanse og er siden glad for at de nettopp gjorde det. Terapeuten er tredjepersonen som ikke kjenner historien (din(deres) og som derfor kan hjelpe dere til å se hendelser utenfra og kanskje på en annerledes måte.

Hvor mange timer trengs?
Det er umulig å si før en starter. Vår erfaring er at svært få slutter etter to timer. Noen uttrykker tilfredshet etter bare tre – fem timer, mens de aller fleste ønsker flere samtaler. Ett gjennomsnitt ligger på cirka 7-9 avtaler. Mange hevder at når de først har startet i terapi, vil de sikre sin «investering» også for fremtiden. Det gjøres best ved å ikke slutte for raskt.

Enkel eller dobbeltime?
De fleste bruker enkle timer (60 minutter). Mange synes dette gir det beste utbytte og er lettest å få til praktisk i en hektisk hverdag. Likefullt er det flere og flere som benytter doble timer.

Når kan en ha time?
Mandag – fredag kl. 08 – 22, Lørdager & søndager etter avtale.

Er det lang ventetid?
Nei. Vanligvis under en uke, men noen få ganger 14 dager.

Kan jeg velge terapeut?
Ja, og si gjerne fra når dere bestiller. Om dere kun har mulighet til terapi på enkelte dager /tidspunkt si også i fra om det. Vi etterkommer ønsker så langt det lar seg gjøre.

Hva koster det?
En time (60 minutt) koster 900 kr for par og 800 kr for enkeltpersoner. 650 kr for studenter.
Vær oppmerksom på at det ikke koster noe å få familieterapi ved familievernkontoret der dere bor. Ta kontakt med bydelen/kommunen for mer informasjon om hvor dere kan henvende dere.

Hvordan bestille time?
Ring oss på Tlf: 917 31 930
Eller send en mail til: samtale@askele.no
Du kan også gå inn på våre medarbeidere
for å sende en mail direkte til en av våre familieterapeuter.

Hvordan betale?
Vi benytter oss av kontant betaling, vipps eller elektronisk faktura. Betalingsfrist er to uker etter endt time.

Kan vi avbestille timer uten å betale?
Ja, hvis dere av- eller ombestiller senest 24 timer før avtale.

Er alle fornøyd?
Som hos oss og alle andre terapeuter, leger, psykologer, fysioterapeuter, advokater ol, er ikke alle fornøyd. Det kan være mange grunner til det. Hos oss kan det for eksempel være at kjemi mellom terapeut og par kunne vært bedre. Andre er lite fornøyde fordi partneren på tross av terapi vil ut av forholdet. Noen synes vi er for dyre. Noen er lite innstilt på å endre seg og egentlig ikke ønsker terapi. Som sagt kan årsakene være mange. Men av alle de som bruker våre tjenester, er det ytterst få som klager.