14. oktober 2018

Ulike typer avhengighet

Vi mennesker har mange vaner og uvaner. Noen uvaner kan utvikle seg til store personlige og sosiale problemer. Ofte tenker vi først alkohol- og narkotikamisbruk, når vi snakker om avhengighet, men det finnes en rekke andre vaner som kan skape avhengigheter i menneskelivet. Eksempler av dette kan være gambling, shopping, sex, mat, videospill, internett og jobbavhengighet. Ofte er det når de pårørende skjønner at noe er galt at problemet kommet frem. Det er en stor risiko at de som står nær den som er avhengig tilpasser sitt liv til avhengigheten, og derfor skaper ofte avhengighet store relasjonelle utfordringer. Samtaleterapi kan være nyttig både når det gjelder selve avhengigheten, men også får de som står den avhengige nær.

Spill

Spilleavhengighet gir ofte utslag i store konsekvenser både for den som er avhengig og omgivelsene. Det er krevende å innse at man har et problem med spill, men det er hjelp å få. Vi tilbyr samtaleterapi enten for deg som tenker at spilling har blitt et problem eller for dine nærmeste.

I følge undersøkelsen som lotteritilsynet gjennomførte 2014 har omlag 22 000 nordmenn i dag problematisk forhold til spill. Det kan både handle om dataspill eller pengespill. Som andre avhengigheter, så rammer også spilleavhengighet både den som spiller og alle andre som står nær den som har spilleproblemer.

Spillavhengighet handler om å miste kontrollen over spillingen din. Spillingen dominerer livet både i forhold til tanker, følelser og atferd. Spilleavhengighet Norge er anbefaler å stille disse spørsmålene til deg selv, hvis du lurer på om du er på vei å utvikle spilleavhengighet:

  • Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?
  • Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?
  • Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?
  • Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?
  • Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og ikke la sjansen til å vinne gå fra deg?

Mange foreldre er bekymret over sine barns spillevaner. I noen tilfeller har barns eller ungdommens  spilling kommet helt ut av kontroll og konsekvensene er alvorlige. Enda mer hjelpeløs kan foreldrene føle seg, når problemene gjelder unge voksne.

Internettavhengighet

Når bli nettaktivitet en avhengighet eller et problem og når er det bare en harmløs tidsdriv eller berikelse? Det finnes ingen fasitsvar på dette. Hvis du selv eller mennesker rundt deg opplever nettbruken som problematisk, kan det være lurt å stoppe opp. Samtaleterapi gir mulighet til å avklare ditt forhold til nettbruk, enten alene eller sammen med de andre som kjenner på problemet. Alt fra kontakter på facebook til bruken av nettporno kan bli en relasjonell utfordring for deg og dine nærmeste lenge før det egentlig handler om avhengighet.

Rus

Har du bekymringer knyttet til ditt eget eller noen du står nær, sitt forhold til bruk av rusmidler? Flere av våre terapeuter har lang erfaring fra rusfeltet. Vi kan tilby enesamtaler, par -og familiesamtaler, samtaler med barn/ungdom og nettverksmøter. Samtalene kan finne sted på vårt kontor, hjemmebesøk eller andre arenaer.