14. oktober 2018

Sorg

Sorg er i utgangspunktet en naturlig og sunn reaksjon på at noe eller noen man har vært glad i blir tatt fra en. Det er vanlig å assosiere sorg til dødsfall, men man kan også oppleve sorg ved andre typer tap. Å miste jobben, gå gjennom et samlivsbrudd, tap av helse, tap av stabil økonomi, sykdom hos familie eller ektefelle, tap av vennskap er alle eksempler på opplevelser som kan føre til en sorgreaksjon.

Sorgprosessen vil variere fra person til person, og følger derfor ikke noe mønster. For de fleste vil etter hvert være i stand til å gå videre i livet, mens for noen vil dette oppleves vanskelig. Ens egen personlighetstype, annen livserfaring, mestringsstil, personlig tro og hva slags tap man opplever er noen faktorer som er med på å påvirke hvordan sorgprosessen vil forløpe.

Mange opplever når de går gjennom vanskelige sorgprosesser, at kan være nyttig å snakke med en terapeut. Man kan få hjelp til å sette ord på og sortere vanskelige tanker og følelser og få hjelp til å håndtere selvbebreidelse og skyldfølelse på en hensiktsmessig måte. En terapeut kan også hjelpe til å med å forstå egne reaksjoner, som kan for en selv være vanskelig å forstå.

De vanligste etterreaksjonene:

 • Savn, lengsel og smerte
 • Gjenopplevelser av det som skjedde
 • Søvnforstyrrelser
 • Selvbebreidelse og skyldfølelse
 • Angst og sårbarhet
 • Irritasjon og sinne
 • Manglende støtte fra omgivelsene
 • Konsentrasjons- og hukommelsesvansker

Noen råd kan være nyttige å gi til voksne som opplever å miste en nær person:

 • Aksepter dine reaksjoner. Ikke forsøk å skyve bort reaksjonene men konfrontér tanker og inntrykk slik at du får et bedre grep om det som hendte.
 • Sørg for at du har noen å snakke med. Det bra å dele tanker, inntrykk og følelser med andre, selv om det kan oppleves som vanskelig. Hvis få tar kontakt med deg, så ta kontakt selv hvis du orker det. Mange føler seg hjelpeløs og vet ikke hva de skal si og velger den letteste utvei, som er å ikke ta kontakt.
 • Forsøk å opprettholde dine vanlige rutiner. Om du er i arbeid så ikke vent lenge med å gå tilbake til arbeid, men vær klar over at du ikke kan klare jobben din som før i den første tiden.
 • Sorg tar tid å bearbeide og svært ofte undervurderes det hvor lang tid det tar før en ser lys i enden av tunellen. Sørg derfor for å gi deg selv denne tiden, og ikke flykte gjennom ekstra arbeid eller hektisk aktivitet.
 • Av og til kan man føle seg alene om sorgen. Sorggrupper er et sted hvor man kan møte andre mennesker i samme situasjon.

Mange opplever når de går gjennom vanskelige sorgprosesser, at kan være nyttig å snakke med en terapeut. Man kan få hjelp til å sette ord på og sortere vanskelige tanker og følelser og få hjelp til å håndtere selvbebreidelse og skyldfølelse på en hensiktsmessig måte. En terapeut kan også hjelpe til å med å forstå egne reaksjoner, som kan for en selv være vanskelig å forstå.   

Til dem som står rundt:

 • Det å være der sammen med den som sørger kan være til god hjelp, men respekter at han/hun også ha behov for å være alene.
 • Mange opplever det utfordrende å vite hva man skal si og at man er redd for å si noe som er feil. Det viktigste er ikke hva du sier, men at du har tid til å lytte og kan dele sorgen.
 • Respekter at den sørgende tar pauser i sorgen, og kan le, selv like etter dødsfallet.
 • Praktiske ting kan være utfordrende i en sorgprosess og hjelp til dette kan være viktig. Det er likevel viktig å ikke ta over. Da kan den som får hjelp oppleve seg hjelpeløs og passiv. Praktiske gjøremål kan også være viktig for å komme seg gjennom dagen.
 • Hvis du er usikker på hvordan du best kan hjelpe, så spør vedkommende. De sterke reaksjonene kan noen ganger medføre at den sørgende blir irritabel. Forsøk å ikke ta dette personlig.
 • Husk å bry deg over tid. Mange opplever at mye støtte i begynnelsen, men at det etter hvert blir stille når hverdagen er tilbake. Det kan være vel så viktig å stille opp da.
 • Det å være der sammen med den som sørger kan være til god hjelp, men respekter at han/hun også ha behov for å være alene.
 • Mange opplever det utfordrende å vite hva man skal si og at man er redd for å si noe som er feil. Det viktigste er ikke hva du sier, men at du har tid til å lytte og kan dele sorgen.
 • Respekter at den sørgende tar pauser i sorgen, og kan le, selv like etter dødsfallet.
 • Praktiske ting kan være utfordrende i en sorgprosess og hjelp til dette kan være viktig. Det er likevel viktig å ikke ta over. Da kan den som får hjelp oppleve seg hjelpeløs og passiv. Praktiske gjøremål kan også være viktig for å komme seg gjennom dagen.
 • Hvis du er usikker på hvordan du best kan hjelpe, så spør vedkommende. De sterke reaksjonene kan noen ganger medføre at den sørgende blir irritabel. Forsøk å ikke ta dette personlig.
 • Husk å bry deg over tid. Mange opplever at mye støtte i begynnelsen, men at det etter hvert blir stille når hverdagen er tilbake. Det kan være vel så viktig å stille opp da.