14. oktober 2018

Kronisk plager

Kronisk sykdom påvirker familielivet. Hverdagen kan bli tyngre, mange praktiske utfordringer må løses. Følelser som sorg, redsel, sinne og dårlig samvittighet kan prege relasjonene i familien. Mange føler seg slitne. Det at skilsmissetallet er høyere hos par som har kronisk sykt barn forteller også om belastningen slike utfordringer gir til de nære relasjonene.  Familieterapi kan være god hjelp til at dere som par eller familie skal klare å snakke om og leve med sykdommen.

Ulike forskningsresultater har dokumentert familiens betydning ved kronisk sykdom. Faktorer som nærhet mellom familiemedlemmene, problemløsende mestring og direkte kommunikasjon om sykdom forebygger problemer i kjølvannet av kronisk sykdom. Det er altså lite tvil at gode relasjoner til de nærmeste betyr mye når sykdommen rammer. Samtidig er det ofte krevende å bevare det gode familielivet, hvis det meste handler om å være enten pasient eller pårørende. Det er krevende å være den som skal støtte og være sterk og det er krevende å være den som trenger hjelp.

Det å være forelder er til tider slitsomt, og sykdom kan gjøre oppgaven mer utfordrende. Foreldrefunksjon kan bli påvirket av din egen eller partnerens sykdom, og det blir utfordret hvis barnet ditt er syk. Det er krevende å være oppdrager, når bekymringen for barnets helse preger hverdagen. Mange foreldre er bekymret for søsknene for et sykt barn.