14. oktober 2018

Livskriser

En livskrise opplever de fleste mennesker i løpet av sitt liv. Livskrise knyttes til vanlige hendelser, men som er av en slik art at det kan bli en ekstra påkjenning for den som er i situasjonen. For noen er en livskrise noe lite, for andre er det noe stort.

Kriser kan oppstå:

 • Når det skjer store endringer i livet i forbindelse med sykdom, dødsfall, skilsmisse eller samlivsbrudd
 • Når man opplever naturlige endringer i livet som for eksempel å bli foreldre, å skifte jobb, bli pensjonist mm.
 • Når man i lengre tid har tilpasset seg og forsøkt å leve opp til andres forventninger slik at man begynner å stille spørsmålstegn ved egen identitet.

Livskriser kan gi en opplevelse av å miste fotfeste til seg selv og sitt liv. Reaksjonene kan være ulike, men følgende reaksjoner kan forekomme:

 • nedstemthet
 • Opplevelse av tomhet og meningsløshet
 • indre uro og søvnforstyrrelser
 • ukjente og forvirrende følelser og tanker
 • angstanfall
 • manglende appetitt
 • bitterhet og sinne
 • tretthet og depressive reaksjoner
 • lav selvtillit
 • isolasjon og behov for å holde avstand til andre.

Alle vil oppleve personlige kriser og noen ganger kan det være nødvendig å få hjelp til å komme videre i livet. Samtaleterapi kan hjelpe deg til å finne en vei og se handlingsmuligheter i det tankemessige og følelsesmessige kaos som følger i kjølvannet av livskriser.