14. oktober 2018

Ensomhet

Flere enn hver femte av oss føler seg ensomme. Hele 70.000 nordmenn har ingen nære fortrolige eller venner de kan vende seg til når de får problemer eller trenger noen å snakke med. Synes du ensomheten blir tung å bære? Hos oss kan du få hjelp og noen å snakke med.

Ensomheten er vond, spesielt dersom du ikke selv har valgt å være alene. Særlig høytider og begivenheter som forbindes med fellesskap og sosiale opplevelser kan bli vanskelige dersom du ikke har noen å dele dem med. Det er vanskelig for andre å se at du er ensom, og det er ikke lett å fortelle omgivelsene at du sliter. Tette nettverk slik de var før i tiden, som familie og nabolag, trygger ikke tilværelsen på samme måte nå som tidligere.

Dette kan du gjøre selv:

  • Vær fysisk aktiv. Du kommer i bedre form, får et bedre selvbilde og øker sjansen for å møte likesinnede. Fysisk aktivitet løser i tillegg opp muskelspenninger og reduserer stress og beskytter mot belastende livserfaringer.
  • Reflektér over hvorfor du er kommet i en situasjon hvor du føler deg ensom.
  • La ikke frykten for å bli avvist hindre deg. Du må selv ta initiativ. By på deg selv og bygg på de kontaktene du allerede har.
  • Dyrk interessene dine sammen med andre.
  • Oppsøk sosiale møteplasser, som organiserte fritidsaktiviteter og organisasjonsarbeid.
  • Bruk internett. Det kan være en god start for vennskap.
  • Vær positiv og lytt. Ikke begynn et vennskap med å snakke om dine egne problemer. Vær interessert i andre og lytt.
  • Ikke ha for høye krav eller forventninger til vennskapet. Det kan støte folk vekk fra deg. Sørg for å ha balanse mellom tid alene og sosialt samvær.
  • Husk at det tar tid å bli venner. Man kan ikke regne med den totale fortrolighet med en gang man blir kjent.

Synes du ensomheten blir tung å bære? Hos oss kan du få hjelp og noen å snakke med.