14. oktober 2018

Eksistensielle spørsmål

Mer enn noen gang trenger de eksistensiell spørsmålene seg på hos individet. Hvordan kan vi gi livet mening? Skal vi søke mot det sikre eller det uforutsigbare? Livet syntes på mange måter mer  ukomplisert før fordi livets innhold var mer tradisjonsbestemt. I dag fødes menneskene i mye større grad inn i et meningstomrom som de selv må fylle. Lykkes ikke dette, truer depresjon og angst, og skaper ytterligere forvirring. Hvordan man går fram når man skal finne eller skape en mening med livet er forskjellig fra person til person. For noen skjer dette nesten av seg selv, mens andre bruker mer tid på å gruble og blir fylt med tvil og uro.

Eksistensielle spørsmål handler om liv og død, meningen med livet, sannhet og løgn, sammenheng og ensomhet, forståelse og fortvilelse, utfoldelse og forløsning, fellesskap og samspill, hengivelse og fortapelse, isolasjon og håp.

Eksistensiell terapi går ut på å utforske, avklare og konfrontere forståelsen av ens eget liv. Hvilke erfaringer, følelser, begrensninger, valg og muligheter som finnes, innbilte, ideelle og reelle hos den enkelte. Terapeuten fungerer som en guide og en tjener gjennom individets eksistensielle angst, gjennom det å være et menneske. Målet er ikke at livet nødvendigvis blir lykkeligere, men at det blir mer levelig. Man må lære seg å leve med alle paradokser og den usikkerhet som det ligger i det å leve, på vei mot døden. Målsetningen er å tåle å leve mer nært selve livet her og nå.