15. oktober 2018

Barn og unge

Askele tilbyr samtaler for barn og ungdommer, enten alene eller sammen med foreldrene. Felles for barn og unge som kommer til oss er at de opplever følelsesmessige problemer som skaper vanskeligheter i hverdagen. Tidlig behandling kan skåne barn og unge for psykiske vansker senere i livet. Vi har fokus på nært samarbeid med foreldre.

Mange barn opplever vanskelige situasjoner tidlig i livet sitt. Dette kan f.eks. være på grunn av samlivsbrudd, mobbing, dødsfall, sykdom, ensomhet, konflikter, flytting eller tap av venner. Ofte får ikke barn og unge som har opplevd vanskelige hendelser, tilstrekkelig tid og rom til å bearbeide inntrykkene og følelsene de sitter inne med. Når voksne opplever en vanskelig periode i livet, kan det være de blir sykmeldt, får medisinsk behandling og kanskje de går jevnlig til samtaleterapi. Det samme tilbudet gjelder ikke alltid for barn og unge.

Mange barn og unge må forholde seg til en indre uro og finne egne overlevelsesstrategier i hverdagen. Eksempler på dette kan være at de:

 • får et overdrevent behov for å leve seg inn i en fantasiverden
 • får problemer med maten
 • får vondt i kroppen
 • får lav konsentrasjonsevne
 • får sosiale utfordringer
 • får en innadvendt atferd
 • får utagerende atferd
 • får følelsesmessige reaksjoner uten tydelig årsak

Det er et ønske at terapi også skal være tilgjengelig for barn på et lavterskelnivå.

Det finnes mange grunner til at barn og ungdom ønsker å prate:

 • usikkerhet/vanskeligheter på skolen
 • opplevelse av stress og prestasjonsangst
 • sosial angst
 • tanker og erfaringer rundt det at kroppen endrer seg
 • forelskelse og kjærlighet
 • skilsmisse, mamma og pappa flytter fra hverandre
 • er jeg hetero, homofil, bifil, noe annet? hvem er jeg?
 • meningen med livet
 • religiøs tro, verdier og holdninger – finnes Gud?
 • hva skal jeg bli når jeg blir stor?
 • grensesetting
 • seksualitet, tabuer
 • ensomhet
 • er jeg normal? hva er det å være normal?
 • opplevelse av overgrep/misbruk/incest
 • oppvekst i familier med alkohol- og/eller voldsproblematikk

Samtaleterapi kan også være nyttig når foreldre er bekymret for barnet sitt. Vi har oversikt over mange av de offentlige tilbudene, og kan også hjelpe dere å avklare hvilken type hjelp som kan vært nyttig.