15. oktober 2018

Besteforeldre

Askele tilbyr terapi og avklarende samtaler hvis dere har utfordringer i relasjonene til barnebarnet eller med foreldrene til barnet. Andre ganger kan besteforeldrene være bekymret for barnebarnet sitt, og trenger å snakke med utenforstående. Mange besteforeldre gleder seg til samværet med barnebarn, men det er ikke alltid at grensesetting eller annet samspill går av seg selv. Samtale med familieterapeut kan være en måte å komme seg videre fra en slik situasjon