17. oktober 2018

Hilde Bergersen

Hilde Bergesen

Hilde Bergesen er utdannet sosionom ved Høgskolen i Bergen (HiB) 2000. Hun har videreutdanning familieterapi og systemisk praksis i 2006 (HiB), veiledning 2007 (HiB) og etterutdannelse i narrativ terapi. Hilde har mange års erfaring som hjelpepleier med utviklingshemmede, både i bolig, skole og dagsentervirksomhet. Hun har i mange år spesielt interessert seg for arbeid med autister med utfordrende atferd. Hun har vært engasjert i bistandsarbeid i Romania som tilrettelegger, veileder og i direkte arbeid i institusjon. Siden 1997 har hun arbeidet med mennesker som strever med rusrelaterte utfordringer både i spesialisthelsetjenesten og på kommunalt nivå. Hun har praktisert som par- og familieterapeut, veileleder og arrangert arbeidsseminar for personalgrupper. Hilde driver sammen med Håvard Sætre grupper for pårørende til mennesker som strever med rus.

 

Kontakt Hilde på: hilde (a) askele.no