15. oktober 2018

Familier

Å leve sammen i en familie kan by på mange utfordringer. Askele Familieterapeuter tilbyr samtaler med fokus på kommunikasjon og samhandling i familien. Familien er et system av flere individer som påvirker hverandre. Når ett eller flere familiemedlemmer ikke trives påvirker det hele familien. I familieterapi kan familien få hjelp til å sortere tanker, snakke sammen og bli bedre rustet til å møte utfordringer.

Noen ganger oppleves forhold innad i familien som så vanskelig at man ikke finner en farbar vei videre. Det er situasjoner hvor flere av familiemedlemmene opplever samhandling som så vanskelig og utfordrende, at det går utover familiemedlemmenes overskudd, selvfølelse og helse. Andre ganger kan familier komme i uforutsette og vanskelige situasjoner som de ikke er forberedt på å håndtere. Familieterapi kan være en måte å komme seg videre fra en slik situasjon.

Aktuelle temaer kan være:

  • Konfliktløsning
  • Bedring av kommunikasjon
  • Foreldre, barn og ungdom som strever med samspillet i familien
  • Utfordringer med dine, mine og våre barn
  • Samarbeid etter samlivsbrudd
  • Barnet har en diagnose eller spesielle behov
  • Fysisk/ psykisk sykdom i nær familie
  • Atferdsvansker
  • Vanskelig rolle som pårørende
  • Familier i endring