11. oktober 2018

HVA ER EN FAMILIETERAPEUT?

Våre terapeuter har utdannelse innen systemisk familieterapi.

Som familieterapeuter er vi opptatt av det som skjer mellom mennesker – av kommunikasjon,  relasjoner og roller.

Det er vår antakelse at problemer oppstår i dette mellomrommet mellom mennesker

og at nøkkelen til problemenes oppløsning finnes samme sted.

  • Vi setter fokus på relasjoner
  • Relasjonen til deg selv og livet
  • Relasjonen til din historie og framtid
  • Relasjonen til din familie og partner
  • Relasjonen til omverden og arbeid

Noen ganger oppleves det som vanskelig å komme ut av  uheldige mønster i samhandling med andre. Familieterapeuten vil være interessert i måten å kommunisere på, måten man ser andre eller seg selv på. Familieterapi er også ressurs- og nettverksfokusert.  Man vil lete etter det som er bra og fungerer like mye som det man synes er vanskelig.

Familieterapi egner seg både til å løse problemer for enkeltpersoner, par og familier – så vel som for større nettverk eller organisasjoner.