15. oktober 2018

Pårørende

Det kan være utfordrende å være pårørende av krevende familiemedlemmer. Ikke alltid er det så lett å få snakket med noen om disse tingene.  Flere av våre medarbeidere har erfaring med pårørendearbeid i gruppe og individuelt.

Hjelp til pårørende av mennesker som har

  • psykiske utfordringer
  • rusrelaterte utfordringer
  • kroniske plager
  • funksjonsnedsettelser