16. oktober 2018

Sari Lindeman

Sari Lindeman

Sari Lindeman er klinisk sosionom og har master i familieterapi og systemisk praksis fra Diakonhjemmet Høgskole samt videreutdanning i veiledning fra Høgskolen i Bergen og etterutdannelse i narrativ terapi, mentaliseringsbasert terapi og Gottman parterapimetode.

Sari er i gang med doktorgrad i familieterapi. I tillegg har Sari kultur-, litteratur- og dramastudier fra Universitetet i Åbo. Hun er godkjent veileder av FO og videreutdanning i familieterapi ved Diakonhjemmets Høgskole og Høgskolen i Bergen. Sari har bred klinisk erfaring fra arbeid med enkeltpersoner, par, familier og grupper de siste femten år.

Sari har faglig ansvar for videreutdannelsene i systemisk familieterapi og nettverksarbeid samt Gottman parterapimetode ved Høgskolen i Bergen. Hun har i tillegg ti års arbeidserfaring som journalist. Sari har mange oppdrag som faglig veileder både for yrkesgrupper og studenter. Hun har videre erfaring fra samtalegrupper, undervisning, konflikthåndtering og har arrangert arbeidsseminarer for personalgrupper. Hun har også erfaring i forhold til rusmiddelavhengighet og rusrelaterte problemer samt arbeid med pårørende.

Kontakt Sari på: