15. oktober 2018

Studenter

For noen kan studietiden være krevende, både faglig og sosialt. Opplevelse av stress, angst, depresjon, ensomhet og lignende kan være utfordrende å håndtere på egenhånd og vanskelig å snakke med andre om. Vi tilbyr individuelle samtaler på vårt kontor eller hjemme hos deg.