20. juni 2022

Tove B. Pedersen

Tove B. Pedersen

Tove B. Pedersen er klinisk barnevernspedagog og er utdannet familieterapeut. Hun har videreutdanning i veiledning ved Høyskolen i Bergen og er godkjent veileder av FO.

Tove har lang erfaring knyttet til familier som står i krevende livssituasjoner og er opptatt av hvordan ulike belastninger påvirker og forstyrrer dynamikken i familien. I forhold til arbeid med par er Tove opptatt av kommunikasjon og hvordan økt forståelse av den andre kan bidra til å bedre forholdet.

Tove har erfaring fra rusfeltet hvor hennes fokus har vært rettet mot de pårørende og utfordringene familiene står i. Videre har hun også miljøterapeutisk erfaring med ungdom og med veiledning av foreldre.

Tove har også videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge fra Høyskolen i Bergen, og Kognitiv terapi gjennom Norsk forening for Kognitiv terapi og er sertifisert COS – P veileder (Circel og Security) Et veildeingsprogram med fokus på tilknytning mellom barn og omsorgspersoner.

Kontakt Tove på: