20. juni 2022

Unni Nesbø

Unni Nesbø

Unni Nesbø er utdannet sosionom og familieterapeut ved Høgskolen på Vestlandet. Hun har videreutdanning i Gottman Parterapimetode, og har stor glede og engasjement i arbeid med par.

Unni har mangeårig arbeidserfaring i barneverntjenester som konsulent og rådgiver. Her inngår terapeutisk arbeid til foreldre og barn knyttet til relasjoner og samspill. Unni har spesiell kunnskap og engasjement for å fremme et godt foreldresamarbeid om barn etter samlivsbrudd, og for utfordringer i bonusfamilier. Hun er sertifisert COS-p veileder, (Circle of Security) – et veiledningsprogram med fokus på tilknytning mellom barn og omsorgspersoner.

De siste årene har Unni arbeidet i rusomsorgen med mennesker i rehabilitering etter rusavhengighet. Hun har også arbeidet i bofelleskap for mennesker med psykisk utviklingshemming. Hun har engasjement som gruppeveileder for pårørende som står nær mennesker i rusavhengighet.

Kontakt Unni på: